RB NASVET je zasebno podjetje s 2 redno zaposlenima delavcoma in več zunanjimi sodelavci, projektanti in kooperanti.
Podjetje je bilo registrirano 08.12.2000 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, s trajnim kapitalom 8.763,00 EUR.

Ob svoji stalni ekipi, RB NASVET tesno sodeluje s strokovnjaki, ki imajo znanja in izkušnje na področju zaključnih del v gradbeništvu s podizvajalci za zaključna dela, kot tudi z dobaviteji sodobnih materialov. Svoje kapacitete po potrebi povečuje s preizkušenimi kooperanti za gradbena dela ob lastnem strokovnem nadzoru.

Sposobni strokovnjaki v RB NASVET-u lahko s svojim znanjem in izkušnjami ter angažiranjem pogodbenih sodelavcev, zagotovijo kompletno izvedbo zahtevnejših projektov.

image
Osnovne dejavnosti podjetja so:
 • gradbeni inženiring
 • visoke gradnje
 • nizke gradnje
 • zaključna dela v gradbeništvu
 • poslovne, tehnične, ekonomske, organizacijske,
  posredniške in kooperacijske storitve
Izvajamo vse vrste novogradenj, adaptacij in sanacij, sodelujemo pa tudi pri
projektiranju. V času, od kar poslujemo, smo izvajali dela na:
 • poslovnih objektih
 • proizvodnih in trgovskih objektih
 • stanovanjskih objektih
 • fasadah in strehah
 • avtocesti