1. POSLOVNI OBJEKTI

 • Adaptacija dela poslovnega objekta Telekom Slovenije v Stegnah, I. faza
 • Adaptacija dela poslovnega objekta Telekom Slovenije v Stegnah, II. faza
 • Adaptacija ekspoziture NLB, Poslovalnica Vič
 • Adaptacija I., V. (Uprava) in VI. nad. poslovne stavbe MKZ
 • Adaptacija III.,in IV. nad. poslovne stavbe MKZ
 • Adaptacija knjigarne na Igriški v Ljubljani
 • Adaptacija notarske pisarne
 • Adaptacija odvetniške pisarne
 • Adaptacija pisarniških prostorov direkcije na ZZZS v Ljubljani (1500 m2)
 • Adaptacija poslovnega objekta - Modra hiša MKZ v Ljubljani (3060 m2)
 • Adaptacija poslovnega objekta Prešernove družbe
 • Adaptacija poslovnih prostorov na cestninski postaji Torovo
 • Adaptacija poslovnih prostorov Podravka, Cesta v gorice 40 v Ljubljani. (230m2)
 • Adaptacija VII in VIII etaže Zdravstvo Rogaška slatina (620m2)
 • Adaptacije izpostav ZZZS v Grosupljem, Domžalah in Litiji
 • Gradbeno obrtniška dela pri prenovi poslovne stavbe Telekom Slovenije
 • Izgradnja prizidka upravne stavbe Proneon na Vrhniki
 • Poslovni prostori MKZ na Slovenski cesti 29 v Ljubljani (1500m2)
 • Poslovni prostori MKZ na Slovenski cesti 29 v Ljubljani (1800m2)
 • Poslovni prostori ZZZS v Ljubljani (800 m2)
 • Obnova poslovne stavbe ZZZS, Izpostava Kočevje
 • Obnova prostorov in zamenjava oken v Računalniškem centru MKZ
 • Poslovni objekt v Sinji Gorici
 • Poslovno stanovanjski objekt na Ježici
 • Poslovno trgovski objekt na Tržaški - III. faza
 • Prenova upravne stavbe Telekom Slovenije Cigaletova 15, Ljubljana
 • Preselitev napajalnih naprav na pošti Vrhnika
 • Reciklažno dvorišče na Šmartinski v Ljubljani
 • Rušitvena dela v poslovni stavbi Telekom Slovenije na Cigaletovi 17, Ljubljana
 • Sanacija kamnitega stopnišča in tlakov na hodniku na
 • Ureditev atrija - fontana na ZZZS v Ljubljani
 • Ureditev disel-električnega agregata na Miklošičevi v Ljubljani
 • Zaključna dela pri izgradnji poslovnih prostorov Mecum na Litijski cesti
 • Postavitev hidravlične mize M.K.Z. Brnčičeva, Ljubljana
 • Rekonstrukcija III. medetaže stavbe Telekom Slovenije na Cigaletov1 15, Ljubljana
 • Izgradnja prizidka na Viili Mangart, Bled
 • Rekonstrukcija Ljubljanskegi NEBOTIČNIK od IX. do XIII. etaže
 • Rušitvenje strojnice dvigala na strehi Zdravilišče Rogaška Slatina
 • Adaptacija zobozdravstvene ordinacije Olujič, Ljubljana
 • Adaptacija uprave Djaški in Študentski dom Novo mesto
 • Adaptacija 19 sanitarij Zdravilišče Rogaška Slatina
 • Adaptacija trgovine Ciciklub - MKZ, Kongresni Trg, Ljubljana
 • Rekonstrukcija stopnišča Zdravilišče Rogaška Slatina
 • Prenova terase JSKD na Cankarjevi 5, Ljubljana
 • Adaptacija zobozdravstvene ordinacije Zupančič, Ljubljana
 • Izgradnja prizidka Djaški in Študentski dom Novo mesto
 • Restavratorska dela na oknih JSKD na Štefanovi 5, Ljubljana
 • Adaptacija trgovine GreenMedico na Jesenicah in Kranju
 • Adaptacija podstrešja Viila Mangart, Bled
 • Izgradnja objekta za vzdrževalce Golf igrišče Bled (800m2)
 • Izgradnja vadbenega objekta Golf igrišče Bled
 • Prenova poslovalnic Telemach
 • Prenova poslovnih prostorov Telemach, Brnčičeva v Ljubljani (1.000m2)

2. GOSPODARSKI OBJEKTI

 • Adaptacija arhiva knjig za MKZ
 • Adaptacija lokala "Noč & dan" na Vrhniki
 • Adaptacija proizvodne hale v Motniku
 • Adaptacija proizvodne hale v Slovenski Bistrici
 • Adaptacija proizvodnih prostorov v Pržanu
 • Dokončanje lokala 1 in 19 Otolinea na Metelkovi
 • Dokončanje proizvodne hale v Trzinu
 • Instalacijska dela na MKZ - vgradnja kalorimetrov
 • Prizidek k mehanični delavnici na Leskoškovi
 • Prizidek k servisu BMW na Vrhniki
 • Rekonstrukcija in adaptacija trgovine in pisarn v BTC
 • Adaptacija sanitarij MKZ Brnčičeva, Ljubljana
 • Rekonstrukcija proizvodne hale Ko-Glass d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Sanacija ravne strehe Tržnice Moste, Ljubljana

3. VRTCI IN ŠOLE

 • Adaptacija - Vrtec Pod Gradom (enota Prule)
 • Obnova terase in inštalacij - Vrtec Pod Gradom (enota Poljane)
 • Prenova sanitarij - Vrtca Pod Gradom (enota Poljane)
 • Zamenjava ograje in oken - Vrtec Vrhovci (enota Vrhovci)
 • Zamenjava ograje, oken in izdelava atrijev - Vrtec Vrhovci (enota Brdo)
 • Zamenjava ograje - Vrtec Ledina
 • Prenova igralnic - Vrtec Vrhovci (enota Rožnik)
 • Zamenjava ograje - Vrtec Vodmat (enota Korytkova)
 • Zamenjava ograje - Vrtec Vrhovci (enota Rožnik)
 • Zamenjava ograje - Vrtec Vodmat (enota Bohoričeva)
 • Prenova sanitarij - Vrtec Vodmat (enota Korytkova)
 • Izvedba kanalizacije - Vrtec Vrhovci (enota Rožnik)
 • Zamenjava oken - Vrtec Vrhovci (enota Rožnik)
 • Zamenjava ograje - Vrtec Mladi Rod (enota Kostanjčkov vrtec)
 • Ureditev pisarn in atrijev - Vrtec Vodmat (enota Korytkova)
 • Ureditev dvorišča in ograje - Vrtec Dr. France Prešeren (enota Puharjeva)
 • Pozidava novih zunanjih sanitarij - vrtec Jelka (enota Palčki in Vila)
 • Izvedba kanalizacije in prenova kuhinje - Vrtec Vodmat (enota Klinični center)
 • Adaptacija - osnovne šole Polje

4. STANOVANJSKI OBJEKTI

 • Adaptacija dveh stanovanj na Igriški ulici
 • Adaptacija in nadzidava stan. hiše ob Ižanski cesti
 • Adaptacija stan. hiše v Šiški
 • Adaptacija stan. hiše v Tržiču, Domžalah, Slovenski Bistrici, Vojniku
 • Adaptacija stanovanja na Miklošićevi
 • Adaptacija stanovanja na Tivolski
 • Adaptacija stanovanjske hiše na Gubčeve brigade 80 v Ljubljani
 • Dograditev dvigala v stan. hiše v Domžalah, Slovenski Bistrici, Vojniku
 • Dokončanje stanovanjskega objekta na Tisnikarjevi 26-28 v Ljubljani
 • Dokončanje stanovanjskega objekta v Savljah
 • Gradbena dela na stan. hiši v Šmarju Sap, v Guncljah in ob Litijski c.
 • Gradbena in zaključna dela na stan. hiši v Bovcu
 • Gradbena in zaključna dela na stan. hiši v Trnovem in v Biričevem
 • Gradnja vrstnih hiš v Grosuplju
 • Prenova več stanovanj v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana
 • Rekonstrukcija počitniškega doma IMP v Fiesi
 • Stanovanjsko poslovni objekt v Kašlju
 • Zaključna dela na stan. hiši v Šmartnem
 • Izvedba protihrupne zaščite v naselju Hajdoše
 • Adaptacija stanovanja v lasti NSPIZ, Sevnica

4. STANOVANJSKI OBJEKTI

 • Adaptacija dveh stanovanj na Igriški ulici
 • Adaptacija in nadzidava stan. hiše ob Ižanski cesti
 • Adaptacija stan. hiše v Šiški
 • Adaptacija stan. hiše v Tržiču, Domžalah, Slovenski Bistrici, Vojniku
 • Adaptacija stanovanja na Miklošićevi
 • Adaptacija stanovanja na Tivolski
 • Adaptacija stanovanjske hiše na Gubčeve brigade 80 v Ljubljani
 • Dograditev dvigala v stan. hiše v Domžalah, Slovenski Bistrici, Vojniku
 • Dokončanje stanovanjskega objekta na Tisnikarjevi 26-28 v Ljubljani
 • Dokončanje stanovanjskega objekta v Savljah
 • Gradbena dela na stan. hiši v Šmarju Sap, v Guncljah in ob Litijski c.
 • Gradbena in zaključna dela na stan. hiši v Bovcu
 • Gradbena in zaključna dela na stan. hiši v Trnovem in v Biričevem
 • Gradnja vrstnih hiš v Grosuplju
 • Prenova več stanovanj v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana
 • Rekonstrukcija počitniškega doma IMP v Fiesi
 • Stanovanjsko poslovni objekt v Kašlju
 • Zaključna dela na stan. hiši v Šmartnem
 • Izvedba protihrupne zaščite v naselju Hajdoše
 • Adaptacija stanovanja v lasti NSPIZ, Sevnica

5. FASADE IN STREHE

 • Fasada in streha na stanovanjski hiši na Staničevi
 • Izvedba fasade in zunanje ureditve stanovanjskega bloka Viška 31, Ljubljana
 • Prenova fasade na vili Roza na Puharjevi
 • Fasada in streha na stanovanjskem objektu na Kamnogoriški, Ljubljana
 • Več manjših objektov
 • Zamenjava strehe na stan. bloku na Jesenkovi
 • Zamenjava strehe na stan. bloku v Frankopanski
 • Zamenjava strešne kritine na miz. delavnici v Motniku
 • Zamenjava strešne kritine Viile Mangart, Bled

6. OBJEKTI NIZKIH GRADENJ

 • Adaptacija prostora in vgraditev trezorja na Torovem
 • Preureditev cestninskih postaj na AC - Logatec, Unec, Postojna
 • Razna vzdrževalna dela na AC
 • Rekonstrukcija cestninske postaje na avtocesti - ABC, Vrhnika
 • Sanacija mostu Stari graben na avtocesti pri Grosupljem
 • Ureditev počivališča Povodje na avtocest Lj - Kranj
 • Vzdrževalna dela na počivališču Voklo

7. GRADNJA STANOVANJ ZA PRODAJO

 • Stanovanja na Rimski 25a v Ljubljani (740 m2)
 • Mansardna stanovanja na Trubarjevi 26 v Ljubljani (200 m2)

8. SAKRALNI OBJEKTI

 • Poslovilni objekt v Hotiču
 • Poslovilni objekt Golo - Ig